ติดต่อ

วันเสาร์มิชชั่นโบสถ์ลาว

ที่อยู่:
หนองบอนถนน, บ้านโผนฺไส
เวียงจันทน์, สปปลาว

ที่อยู่อีเมล์:
P.O. Box 689
Vientiane, Laos PDR

โทรศัพท์: +856 (21) 412-701

 

ความคิดเห็นหรือคำถามที่มีการต้อนรับ.

* ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ

บทความนี้ยังมีอยู่ใน: อังกฤษลาว